การทำแท่นหรือฐานตั้งศาลพระภูมิ

การทำแท่นหรือฐานตั้งศาลพระภูมิ การทำแท่น … Continue reading “การทำแท่นหรือฐานตั้งศาลพระภูมิ”

ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิมากมายหลายพิธี

คลิกชมตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิมากมายหล … Continue reading “ตัวอย่างพิธีตั้งศาลพระภูมิมากมายหลายพิธี”